KIWAATD48x80Wed. J. de Bruyn heeft zich in 2013 gecertificeerd volgens deze richtlijn en is nu in het bezit van het certificaat BRL K 15001 voor levering aan pompstations, waterzuiveringsinstallaties van drinkwaterbedrijven.In dit artikel kunt u lezen wat deze richtlijn inhoudt.

De kwaliteit van drinkwaterchemicaliën wordt in het algemeen gewaarborgd door middel van het Kiwa ATA certificaat. Dit certificaat heeft betrekking op de kwaliteit van de drinkwaterchemicaliën zoals die worden geproduceerd, inclusief de kwaliteitsbeheersing van het productieproces bij de producent. Het Kiwa ATA certificaat heeft echter geen betrekking op het transport en de levering van de drinkwaterchemicaliën. Met de aanslagen op 11 september 2001 in het achterhoofd is vanuit de waterleidingbedrijven een breedgevoerde discussie ontstaan (Workshop 19 december 2007) over de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van het transport van individuele leveringen van drinkwaterchemicaliën in het traject van het productieproces tot en met het gebruik op zuiveringstations. Er bleek een grote behoefte te bestaan aan kwaliteitsborging van dat traject met als belangrijkste doel contaminatie te voorkomen.

BRL K 15001: kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorzieningen

Via de BRL-K 15001 is de mogelijkheid gecreëerd om de hele keten te certificeren. Met de hele keten wordt in dit verband gedoeld op alle schakels in de keten van productie tot en met aflevering bij het waterbedrijf. In de BRL-K 15001 zijn de eisen opgenomen op basis waarvan het procescertificaat voor het transport van drinkwaterchemicaliën, aan te duiden als Kiwa ATD (Attest Transport Drinkwater-chemicaliën), kan worden afgegeven aan vervoerders van drinkwaterchemicaliën.

ISO 9001;2021

iso 9001 15921 200

GMP+

gmp certificaat nl 200

Contactgegevens

Nieuwveenseweg 30
2421LD  Nieuwkoop
Tel:+31(0)172-820910
Fax:+31(0)172-575424
Internet: www.weddebruyn.nl
Email: Info@weddebruyn.nl

Meer informatie

K.v.K nr.: 70886083
Btw: NL8584.98.182B01

Transport: info@weddebruyn.nl
Logistiek: Magazijn@weddebruyn.nl

Bedrijfsforum

Go to top