Bulktransport
Tuinsubstraat transport
Silotransport

De Bruyn beschikt over een uitgebreid wagenpark. Binnen dat wagenpark spelen de verschillende type silo-opleggers een grote rol. Al vele jaren bewijst de Bruyn transport, in Nederland en daarbuiten, een betrouwbare partner te zijn op het gebied van bulkvervoer met silo-opleggers. Wij beschikken over verschillende type opleggers voor het vervoer van droge bulkstoffen. 

 • 24 Kiepende silo-opleggers
 • 3 Onderlossers
 • 3 Silo-opleggers met meerdere compartimenten

De silo-opleggers in ons wagenpark hebben over het algemeen een inhoud van 45 kubieke meter. Ze zijn dus kort en geschikt voor het vervoer van zware materialen zoals:

 • Zand
 • Grint
 • Kalk
 • Betonmortels
 • Voegmortels
 • steenmeel
 • Gemalen ertsen
 • Cement
 • Straalgrit (voor het stralen van bruggen, opslagtanks, wegdek, boten, pontons)

Elk product heeft bepaalde eigenschappen zoals, soortelijk gewicht, kleur, volume enzovoort. Daarom is het belangrijk dat voor het vervoer van deze producten het juiste vervoermiddel wordt ingezet. In samenspraak met de klant wordt bepaald welk materiaal moet worden ingezet voor het vervoer.

Filterzand voor waterzuivering.

Dagelijks rijden wij met ons materiaal zand naar waterzuiveringsinstallaties. Het zand is een toevoeging aan een filter om het water te reinigen. Hieronder staan een aantal lokaties waar u ons onder andere tegenkomt:

 • Zuiveringsinstallaties bij zwembaden
 • Zuiveringsinstallaties bij drinkwaterbedrijven
 • Zuiveringsinstallaties bij tuinders.

Zand en antraciet dat geleverd wordt aan drinkwaterbedrijven wordt geleverd volgens een beoordelingsrichtlijn. Wed. J. de Bruyn heeft zich in 2013 gecertificeerd volgens deze richtlijn en is nu in het bezit van het certificaat BRL K 15001 voor levering aan pompstations, waterzuiveringsinstallaties van drinkwaterbedrijven. In het menu "Kwaliteit, Veiligheid, Arbo en Milieu" kunt u lezen wat deze beoordelingsrichtlijn inhoud.

Filterzand voor kunstgrasvelden.

De afgelopen 15 jaar is de vraag naar kunstgrasvelden enorm gegroeid. Voor een grote leverancier van filterzand, vervoert de Bruyn het zand dat gebruikt wordt voor kunstgrasvelden.

Gemalen ertsen.

Voor diverse leveranciers vervoeren wij gemalen ertsen naar de industrie. Dit is een hulpgrondstof die in veel producten wordt gebruikt.

GMP gecertificeerd

Wed. J. de Bruyn is al sinds jaar en dag GMP gecertificeerd. Daarom zijn wij ook als het gaat om het vervoer van diervoeder uw juiste aanspreekpunt. Dagelijks leveren wij kalk bij diverse diervoeders.

Substraten

Steeds vaker worden daktuinen, daken van parkeergarages en andere moeilijk te bereiken plekken waar men groen wilt planten voorzien van substraten. De Bruyn heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het lossen van substraten. Dit gebeurt vaak op grote afstand van de vrachtauto. Daarom wordt er regelmatig op afstanden van 50 tot 80 meter gelost.

Contactgegevens

Nieuwveenseweg 30
2421LD  Nieuwkoop
Tel:+31(0)172-820910
Fax:+31(0)172-575424
Internet: www.weddebruyn.nl
Email: Info@weddebruyn.nl

Meer informatie

K.v.K nr.: 70886083
Btw: NL8584.98.182B01

Transport: info@weddebruyn.nl
Logistiek: Magazijn@weddebruyn.nl

Bedrijfsforum

Go to top